Start een spel

De ultieme aardrijkskunde game voor de eerste graad middelbaar onderwijs

Welkom op SKAN!

Zoek en koop de beste gronden.

Je bevindt je momenteel op een fictief eiland dat verdeeld is in
30 percelen met elk hun eigen aardrijkskundige eigenschappen. Wees de slimste inwoner van SKAN en koop de beste plekjes op het eiland!

Maar denk goed na voor je iets koopt of het komt je duur te staan!

Het spel starten
Gameplay screenshot

1. De inwoners

Elk personage speelt een eigen rol. De zes personages vertegenwoordigen de drie grote leerstofgebieden in het vak aardrijkskunde eerste graad secundair onderwijs: toerisme, landbouw en industrie. Je kunt kiezen uit: een hotelier, een parkwachter, een tuinbouwer, een veeteler, een basisindustrieel en een verwerkende industrieel.

Inwoners van Skan

Je kunt het spel zes keer spelen en telkens beroep doen op andere aardrijkskundige inhoud.

2. Het eiland

Voor het spel start, kun je alvast kennismaken met het eiland.

Het eiland Skan is verdeeld in 30 loten.
Straks worden de loten te koop aangeboden.
Om te weten of een lot al dan niet interessant is voor jouw rol, raadpleeg je de aardrijkskundige kaarten.
Je krijgt er info over bevolking, reliëf, bodem,
neerslag en infrastructuur. Al deze kenmerken kunnen bepalend zijn voor jouw aankopen.

Net zoals in het echte leven gebeuren
er ook onvoorspelbare dingen in Skan.
Laat je verrassen door de interventies waarmee je extra
budget kunt winnen of verliezen. Zo kan bijvoorbeeld een hevige regenval een deel van de oogst van de tuinbouwers vernielen, kunnen opnames van een bekende Hollywoodtrilogie een meevaller zijn voor de toeristische sector en kunnen geruchten over een slabakkende economie
de industriëlen de das omdoen.

3. Percelen kopen

In de eerste verkoopronde worden 3 loten één voor één te koop aangeboden. Elke seconde daalt de verkoopprijs.

Wil je een bepaald lot erg graag kopen, dan is snel zijn de boodschap. Lang genoeg wachten tot de prijs daalt, kan een koopje opleveren. Maar kijk uit voor je tegenstanders, ook zij kunnen geïnteresseerd zijn in hetzelfde lot.

Een slimme aankoop levert jou een groene vlag op, een middelmatige keuze zorgt voor een oranje vlag en een slechte aankoop kleurt rood of zwart.

Verklaring eigendomsvlaggen

4. Cashgame

Na elke verkoopronde speel je een 'cashgame'. Ook hiermee kun je budget winnen of verliezen.

Het spel spreekt voor zich, maak snel de juiste associatie tussen de grote foto en één van de drie kleine foto's.
Een juiste associatie levert je 1 miljoen op,
met een fout antwoord verlies je 200 000.

Al deze vragen doen beroep op je aardrijkskundige kennis en inzichten.

Cashgame

5. Einde

Alle loten zijn verkocht. Het spel is afgelopen.

In dit spel wint de parkwachter. De basisindustrieel komt op de tweede plaats, de tuinbouwer eindigt hier op de derde plaats enzovoort.

Bekijk het speloverzicht om feedback te krijgen over jouw aankopen. Waarom was een bepaald lot een goede aankoop of waarom kreeg een ander lot een zwarte vlag?
Je leest het hier, maar alleen voor je eigen aangekochte loten.
Zo blijft het spel ook spannend als je een volgende keer een andere rol speelt. Uiteraard zijn ook alle kaarten nog raadpleegbaar in dit speloverzicht.

Trots op je resultaat of een verslag nodig voor je leerkracht?
Print het volledige speloverzicht van jouw gameresultaat.

Print icoon