Start een spel

1. Begin van het spel

Elke speler kiest een rol, of deze wordt toegewezen door de leerkracht. Elke rol kan slechts eenmaal voorkomen tijdens een spel. Kiest speler A bijvoorbeeld voor parkwachter, dan kan een andere speler deze rol niet meer kiezen. Eens de rollen verdeeld zijn, krijgt elke speler hetzelfde startkapitaal en kan het spel beginnen. Dit startkapitaal is groot genoeg om enkele loten te kopen, maar niet groot genoeg voor alle speelrondes.

De speler kiest een rol:

Spelersrollen
Parkwachter
Hotelier
Tuinbouwer
Veeteler
Verwerkende industrieel
Basisindustrieel

2. Spelverloop

Het spel start met een verkoopronde waarbij drie loten, elk op hun beurt, te koop worden aangeboden. Het doel van het spel is dat je loten koopt die interessant zijn voor jouw rol. Hoe interessanter een lot, hoe meer het opbrengt. Wie de beste loten aankoopt, is de winnaar.

Hoe interessant een lot is, wordt aangeduid door middel van een vlag.

Opbrengsten van je loten:

Opbrengst

3. Informatie inwinnen

Uiteraard kun je niet zomaar weten of een lot interessant is voor jouw rol. Hiervoor moet je namelijk informatie inwinnen. Informatie inwinnen gebeurt aan de hand van verschillende kaarten. Er is een reliëfkaart, bodemkaart, neerslagkaart, bevolkingskaart en een infrastructuurkaart. Aan de hand van die informatie beslis je of een lot wel of niet interessant is om te kopen.

Voor de verkoop start, krijg je 15 seconden de tijd om de kaarten te raadplegen.

Interessante gronden?

Informatie inwinnen

4. Bieden

Na de 15 seconden wordt er overgegaan tot verkoop. De verkoop verloopt via bieden. Het lot waarop geboden wordt, wordt aangeduid en een klok begint te lopen. Deze klok start op een maximumbedrag en loopt af. Wil je een bepaald lot erg graag kopen, dan is snel zijn de boodschap. Lang genoeg wachten tot de prijs daalt, kan een koopje opleveren. Maar kijk uit voor je tegenstanders, ook zij kunnen geïnteresseerd zijn in hetzelfde lot. Een lot met weidegras kan interessant zijn voor zowel een veeboer als voor een parkwachter.
Zodra een speler op het lot klikt, koopt hij/zij dat lot aan de prijs die op dat moment op de klok staat. Er wordt overgegaan naar het volgend lot.Deze speler kan ook nog meebieden voor de andere loten tijdens deze beurt.

De verkoop gaat door tot:
• De klok op een minimum bedrag staat.
• Alle loten zijn verkocht.

Aan de start van een nieuwe ronde worden dus snel de loten overlopen en worden de opbrengsten bij je kapitaal geteld.

Interesse voor gronden

Loten kopen

5. Extra geld verdienen/verliezen

Na het aankopen van loten kun je nog extra geld verdienen (of verliezen). Dit gebeurt op twee verschillende manieren:
• Interventie
• Mini Game

6. Interventie

Soms doet er zich in het spel een onvoorspelbare gebeurtenis voor waarmee je budget kunt winnen of verliezen.
De spelers krijgen een boodschap te zien en hun kapitaal wordt aangepast naargelang de tekst. Bijvoorbeeld: er is een surfkampioenschap aan de westkust van Skan. Elke speler met een toeristische rol krijgt een bonus van € 5000 per lot die hij/zij bezit aan de kust. Door verkeersoverlast verliezen alle spelers met een landbouwrol € 100 per lot in dezelfde regio.

Een plotse gebeurtenis

Interventies

7. Mini Game

Na elke ronde speel je een mini game. Deze mini games testen je aardrijkskundige kennis in de vorm van een associatiespel. Een juiste associatie levert je 1 miljoen op, met een fout antwoord verlies je 200 000.

Extra geld verdienen:

Minigame

8. Einde van het spel

Het spel eindigt als alle loten te koop zijn aangeboden. Hiervoor zijn 10 spelrondes. Het spel kan ook op een ander moment gepauzeerd of gestopt worden door de leerkracht.

Als het spel ten einde is, worden de verkochte loten overlopen. Per aangekocht lot krijgt de speler dan punten. De winnaar is degene met de meeste punten.

De winnaar is bekend!

Winnaar

9. Evaluatie

Op het einde kan de speler een evaluatie van zijn/haar spelverloop bekijken. Hierin ziet hij/zij per beurt welke loten hij/zij heeft aangekocht en of dit wel dan niet een goede keuze was. Dit overzicht kan ook worden doorgestuurd naar de leerkracht, zodat hij/zij na afloop van de les ook een overzicht heeft van hoe de leerling het ervan af heeft gebracht.

Het spelverloop bekijken:

Evaluatie